2017 წელს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მოსარგებლე შშმ პირები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მკვეთრად გამოხატული ხარისხიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხიზომიერად გამოხატული ხარისხიშშმ ბავშვი
აჭარა9552271282354
გურია26961080132
თბილისი315681167861336
იმერეთი13183539341471
კახეთი3971115150158
მცხეთა-მთიანეთი912493115
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი361052014
სამეგრელო და ზემო სვანეთი6161605189295
სამცხე-ჯავახეთი1643886067
ქვემო ქართლი359849129178
შიდა ქართლი383996168109