2016 წელს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მოსარგებლე შშმ პირები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მკვეთრად გამოხატული ხარისხიმნიშვნელოვნად გამოხატული ხარისხიზომიერად გამოხატული ხარისხიშშმ ბავშვი
აჭარა9562536298404
გურია22577371144
თბილისი315883797831444
იმერეთი12043758336479
კახეთი3781339159177
მცხეთა-მთიანეთი892172612
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი451512114
სამეგრელო და ზემო სვანეთი5431869207314
სამცხე-ჯავახეთი1484634989
ქვემო ქართლი387876114177
შიდა ქართლი4241221206151