დევნილის სტატუსის შეწყვეტის სტატისტიკური მონაცემები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201220132014201520162017 (ნოემბრის მდგომარეობით)
ჩამოერთვა დევნილის სტატუსი3838062512861
შეუწყდა დევნილის სტატუსი სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების გამო39903761184544
შეუწყდა დევნილის სტატუსი სავალდებულო რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო17177
შეუწყდა დევნილის სტატუსი გარდაცვალების გამო448127482399228023531960