დევნილთა რაოდენობა, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალიც აღემატება 1250 ლარს

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონიოჯახიდევნილიდევნილთა რაოდენობა, რომელთა თვიური შემოსავალიც აღემატება 1250 ლარს
აჭარა22966904220
გურია17452910
თბილისი365651077575942
იმერეთი865126828494
კახეთი495156437
მცხეთა–მთიანეთი352611352397
რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი29174818
სამეგრელო–ზემო სვანეთი26705880741381
სამცხე–ჯავახეთი939246735
ქვემო–ქართლი440513494439
შიდა–ქართლი529917686501