ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ გამოვლენილ ხე-ტყის უკანონო ჭრის შედეგად უკანონოდ მოპოვებული რესურსის მოცულობა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ტერიტორიული სამსახურიუკანონოდ მოპოვებული რესურსის მოცულობა (მ3)
გურია330.56
იმერეთი4538.954
კახეთი7305.18
მცხეთა-მთიანეთი446.858
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი1753.85
სამეგრელო-ზემო სვანეთი807.542
სამცხე-ჯავახეთი6560.74
ქვემო ქართლი1227.042
შიდა ქართლი1763.06