სტაციონარულ წყაროებში მავნე ნივთიერებების წარმოქმნისა და ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (ათასი ტონა)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20102011201220132014201520162017
წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებები, სულ661724799.8852938.7802.19772.5831.2
დაჭერილი მავნე ნივთიერებები630.7688.7761.3808.3893.9757.3728784.7