საბაჟოების მონაცემთა ბაზა: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საბაჟოს კოდისაბაჟოს დასახელება
11111გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი„:
11114გაფორმების ეკონომიკური ზონა „აეროპორტი":
20002გაფორმების ეკონომიკური ზონა „აეროპორტი":
20002თელავის განყოფილება:
20002ახალციხის განყოფილება:
20002რუსთავის განყოფილება:
20002რუსთავის განყოფილება:
20004ქუთაისის განყოფილება:
20010ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია (მხოლოდ საფოსტო გზავნილების გაფორმებისათვის);
20011საბაჟო გამშვები პუნქტი „თბილისისაეროპორტი” (მხოლოდ თბილისის აეროპორტის ტერიტორიაზე ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილ საქონელზე გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის წარდგენისას)
20012საბაჟო გამშვები პუნქტი „ბათუმის აეროპორტი” (მხოლოდ ბათუმის აეროპორტის ტერიტორიაზე ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანილ საქონელზე გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის წარდგენისას)
20114გაფორმების ეკონომიკური ზონა „აეროპორტი":
69002საბაჟო გამშვები პუნქტი „წითელი ხიდი”
69006საბაჟო გამშვები პუნქტი „ახკერპი”
69007საბაჟო გამშვები პუნქტი „სამთაწყარო”
69014რუსთავის განყოფილება:
69017თელავის განყოფილება:
69021საბაჟო გამშვები პუნქტი „გარდაბანი და მტკვარი” (საავტომობილო)
69043გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. (მხოლოდ საექსპორტო ან სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმებისათვის);
69050სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს სარეგისტრაციო განყოფილების შენობა
69070ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის ქ. №21, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. თელავის განყოფილების შენობა
69250ქ. გორი, მოსკოვის ქ. №1, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. გორის განყოფილების შენობა  
69320საბაჟო გამშვები პუნქტი "კარწახი"
69350ქ. ახალციხე, ახალქალაქის გზატკეცილი №2, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ახალციხის განყოფილების შენობა
69401საბაჟო გამშვები პუნქტი„ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა”
69403საბაჟო გამშვები პუნქტი„ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა”
69404ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები“
69450სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ქუთაისის განყოფილების შენობა
69502საბაჟო გამშვები პუნქტი„ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა”
69503საბაჟო გამშვები პუნქტი„ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა”
69510გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი":
69511ქ. ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. N7, სსიპ –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ზუგდიდის განყოფილების შენობა;
69555ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ოზურგეთი, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ოზურგეთის განყოფილების შენობა
69603საბაჟო გამშვები პუნქტი „ბათუმის აეროპორტი”
69605გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი":
99403საბაჟო გამშვები პუნქტი„ქუთაისისა და სენაკის აეროპორტები და ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა”
11112; 69600გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი":
11112; 69600გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი":
11113; 69500გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი":
11113; 69500გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი":
20 111გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი„:
20 112გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი":
20 113გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი":
69000; 99000გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. (მხოლოდ „ოქროს სიის” მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმებისათვის);
69000; 99000რუსთავის განყოფილება:
69001; 99001საბაჟო გამშვები პუნქტი „თბილისის აეროპორტი”
69003; 99003საბაჟო გამშვები პუნქტი„სადახლო”(საავტომობილო)
69004; 99004საბაჟო გამშვები პუნქტი „სადახლო”(სარკინიგზო)
69005; 99005საბაჟო გამშვები პუნქტი„გუგუთი”
69009; 99009საბაჟო გამშვები პუნქტი „გარდაბანი და მტკვარი” (სარკინიგზო)
69010; 99010საბაჟო გამშვები პუნქტი „ლაგოდეხი”
69101; 99101საბაჟო გამშვები პუნქტი „ყაზბეგი”
69110; 99110ტექნოლოგიური პარკის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა“
69221; 99221გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ. (მხოლოდ „ოქროს სიის” მონაწილეთა კუთვნილი საქონლის გაფორმებისათვის);
69221; 99221გაფორმების ეკონომიკური ზონა „აეროპორტი":
69300; 99300ახალციხის განყოფილება:
69301; 99301საბაჟო გამშვები პუნქტი „ვალე”
69302; 99302საბაჟო გამშვები პუნქტი „ნინოწმინდა”
69400; 99400ქუთაისის განყოფილება:
69501; 99501საბაჟო გამშვები პუნქტი„ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა”
69601; 99601საბაჟო გამშვები პუნქტი„სარფი”
69604; 99604საბაჟო გამშვები პუნქტი „ბათუმის პორტი”