დაზარალებულ პირთა სტატისტიკური მონაცემები მოქალაქეობის მიხედვით

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

200720082009201020112015201620172018
საქართველოს მოქალაქე120169141937794821078311709122261199313032
უცხო ქვეყნის მოქალაქე139148206308424581551561737
ორმაგი მოქალაქეობის მქონე-----1171011
მოქალაქეობის არმქონე26109116-32
არაიდენტიფიცირებული2----1817465