პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ინფორმაციის წყაროების მიხედვით (ათასი აშშ დოლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20072008200920102011201220132014201520162017 წინასწარი მონაცემები
საწარმოთა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის გამოკვლევა1267545.9402571282088.3515039517222.82975344677996.20395348866316.59821546841311.28323093765913.457824621700351.75612141510630.48165471479270.50793891533787.2652469
პრივატიზაცია347351.49600979279047.5985126397304.50033849420.69524810761811.9204713715370.22816780122805.0428610693554.85147495466472.54641782082143.1371631.5976218
საფინანსო სექტორი137748.336065328587.322019714949663.411581647117697.29568227202133.99383673176246.28140928251915.91879887114074.56100703135404.50638646121436.9146611326482.4632313