საქართველოს ექსპორტი ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით (ათასი აშშ დოლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ტრანსპორტის დასახელება20162017
საავტომობილო ტრანსპორტი927233.788011671235590.3284668
სარკინიგზო ტრანსპორტი102238.20559827102678.69914043
საჰაერო ტრანსპორტი200732.26298216203238.16654145
საზღვაო ტრანსპორტი858685.225543371168271.2148003
დანარჩენი ტრანსპორტი24246.65888904718193.07249