სამედიცინო პერსონალის რიცხოვნობა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20122013201420152016
ბებიაქალები634594607593489
ექთნები1347614935150131578117093