ფინანსური ტრანსფერები რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის მუნიციპალიტეტებში: 2013 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტილენტეხის მუნიციპალიტეტიონის მუნიციპალიტეტიცაგერის მუნიციპალიტეტი
გათანაბრებითი ტრანსფერი2441.91968.22062.33357.7
მიზნობრივი ტრანსფერი107.610091.3150
სპეციალური ტრანსფერი2683.22803.82961.63436.2