ტყეებში დაფიქსირებული ხანძრების რაოდენობა: 2013-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20132014201520162017 (17 ნოემბრამდე)
შემთხვევათა რაოდენობა3566724255