შინამეურნეობების წილი ინტერნეტზე წვდომის არ ქონის მიზეზების მიხედვით (%) - 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საქართველოქალაქი სოფელი
საშუალება გვაქვს სხვაგან ვისარგებლოთ ინტერნეტით44.154.335
აღჭურვილობა ძვირია4637.253.7
მიმდინარე ხარჯები დიდია43.540.346.2
სხვა1216.77.9