მოსახლეობის განაწილება ვინც შეიძინა ან შეუკვეთა საქონელი/მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით (%): 2016-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

15-29 წლის30-59 წლის60 წლის და უფროსიკაცი ქალიქალაქი სოფელისულ
201625.416.15.418.719.323.87.619
201722.515.62.718.815.421.37.817.1