ინტერნეტის გამოყენების განაწილება (%) სიხშირის მიხედვით ასაკობრივი ჯგუფისა და გენდერულ ჭრილში - 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

15-29 წლის30-59 წლის60 წლის და უფროსიკაცი ქალიქალაქი სოფელისულ
ყოველდღე ან თითქმის ყოველდღე91.784.880.886.587.988.683.987.2
კვირაში ერთხელ მაინც (მაგრამ არა ყოველდღე)6.612.316.811.29.69.512.510.4
უფრო იშვიათად, ვიდრე კვირაში ერთხელ1.72.92.42.32.51.93.62.4