მოსახლეობის განაწილება ინტერნეტის გამოყენების მიზეზების მიხედვით ასაკობრივი ჯგუფისა და გენდერის ჭრილში (%) - 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

15-29 წლის30-59 წლის60 წლის და უფროსიკაცი ქალიქალაქი სოფელისულ
სოციალური ქსელების გამოყენება 97.691.173.990.893.291.593.492.1
ონლაინ ახალი ამბების/გაზეთების/ჟურნალების საკითხავად50.455.955.852.455.261.137.753.8
ელ. ფოსტის მიღება/გაგზავნა64.349.734.357.150.858.742.953.8
ინტერნეტ აუდიო/ვიდეო კავშირი (ტელეფონია) 77.868.563.369.373.57465.971.5
ჯანმრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის მოსაძიებლად 43.953.756.138.960.656.137.350.3
საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოსაძიებლად34.731.211.532.229.6332630.8
სამუშაოს ძიება ან სამუშაოსთვის აპლიკაციების გაგზავნა29.918.23.721.221.425.312.521.3
ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობა27.423.310.32621.630.19.723.7
პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტის (გარდა თამაშებისა) ჩამოსატვირთად20.110.13.517.29.615.97.313.2