ინტერნეტის ბოლო გამოყენების განაწილება ასაკობრივ ჯგუფსა და გენდერულ ჭრილში (%) - 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

6-14 წლის15 წლის და უფროსი15-29 წლის30-59 წლის60 წლის და უფროსიკაცი ქალიქალაქი სოფელისაქართველო
ბოლო 3 თვის განმავლობაში74.657.389.561.615.160.857.970.443.459.3
3 თვეზე მეტი ხნის წინ1.41.511.91.11.51.51.51.51.5
არასდროს2441.39.536.583.837.840.628.255.139.3