ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობების წილი (%): 2016-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საქართველოკახეთითბილისიშიდა ქართლიქვემო ქართლისამცხე-ჯავახეთიაჭარის ა.რ.გურიასამეგრელო-ზემო სვანეთიიმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთიმცხეთა-მთიანეთიქალაქი სოფელი
2016, ივნისი70.75684.858.766.969.27651.864.461.657.779.757.4
2017, ივნისი71.553.784.960.966.876.685.458.462.562.560.481.856.2