უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: 2015-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი
ბაკალავრიატი382236113115
მაგისტრატურა, დიპლომირებული მედიკოსის (ვეტერინარის) პროგრამა, რეზიდენტურა280544016946
პროფესიული პროგრამა16013