უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბაკალავრო პროგრამებზე: 2015-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2015-2016 სასწავლო წელი2016-2017 სასწავლო წელი2017-2018 სასწავლო წელი
განათლება5677
ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება172154169
სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი195022352028
მეცნიერება246204252
საინჟინრო, დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგები158133172
სოფლის მეურნეობა 3812
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა1164792362
მომსახურება7378113