გუბერნატორის ადმინისტრაციის შტატგარეშე თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია19.939.121.931.43135.3
გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია26.128.126.133.296.453.1
მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია31.636.320.827.834.846.8
შიდა-ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია32.444.246.63921.122.6
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 40.233.233.541.646.343.3
რაჭა- ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია15.216.129.67.26.528.2
სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია26.732.730.917.230.831
სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია24.317.913.72932.335.7
ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია28.933.534.321.13850.2