საქართველოს მთავრობასთან ანგარიშვალდებული დაწესებულებების (სსიპ) საწვავის მოხმარების ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური802.41990.1986.41187.7970.5874.8
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო109.3169.1142.4148.9165150.1
ფინანსური მონიტორინგის სამსახური30.832.225.324.521.915.9
საქპატენტი83.379.750.940.437.433.4
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური41.824.539.3587153
იურიდიული დახმარების სამსახური176.7215.8114.9150.4113.5100.8
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო25.341.916.322.520.617.8
დაზვერვის სამსახური193.5267.3233.1203.9275.6-
კონკურენციის სააგენტო ---7.512.99.6
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ---4.88.67.8
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ---1262.257.5
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ---6.710.411.1