15 წლის და უფროსი ასაკის ეკონომიკურად აქტიური და არააქტიური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატისტიკა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ეკონომიკურად აქტიურიეკონომიკურად არააქტიური
არცერთი ჯგუფი1857715921354
I ჯგუფი839716935
II ჯგუფი2376831767
III ჯგუფი50864442
ბავშვი411027
უარი პასუხზე23361114
არ არის მითითებული2743016002