სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია5,22,81,03,07,97,2
ღვინის ეროვნული სააგენტო--7,914,79,33,8
სურსათის ეროვნული სააგენტო37,442,622,035,031,123,3
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ---9,38,97,9
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი ---1,77,910,7