ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით: 2008-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ასაკი2008200920102011201220132014201520162017
<17-33151393787138160
17-24182212344721103304324410
25-44122109102141188130427136415352160
>445842659087802608749631348
ასაკი უცნობია---5--29618