ოჯახში ძალადობის ფაქტების ჩამდენთა (მოძალადეთა) რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით: 2008-2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ასაკი2008200920102011201220132014201520162017201820192020
<172---1--33361920
17-24169117151036143141182376528540
25-44129110113156204151492151417682432386850864 982
>445157589293632198008451258233229213 173
ასაკი უცნობია---6-138101044-1