ოჯახში ძალადობის ფაქტების ჩამდენთა (მოძალადეთა) რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით: 2008-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ასაკი2008200920102011201220132014201520162017
<172---1--333
17-24169117151036143141182
25-44129110113156204151492151417682432
>445157589293632198008451258
ასაკი უცნობია---6-1381010