ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში: 2008-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სქესი20082009201020112012201320142015201620172018 (I-III კვარტალი)
კაცი9131632272087337381497747
ქალი1891631662533082207422301258535994351