სამინისტროების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
საგარეო საქმეთა სამინისტრო1568,41710,52064,01324,81443,81305,8
ფინანსთა სამინისტრო2371.93226.92988.52695.21678.9995.3
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო815741.1412434.4333.1314.7
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო964.51806.91391,61207,0500.6494
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო1016.51057.7972.61250.91042.81237,0
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო437.5422.51031.1870279.8265.4
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო684868.4858.61236.6443374.6
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო868.11167,3772.8518.7825.1667.1
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო379.7521.3545,28669.2413.5-
ენერგეტიკის სამინისტრო865.31090.21022,1688260.6193.4
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო1644.61751.41036.31846.71328-
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო549.41528,41810,71701,41195,91091,8
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო664.61373.418751727.33785.62794.3