გუბერნატორის ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია128.2149.437.5106.446.567.5
გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია77.5132.559.273.351.122.6
მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია55.2111.65557.439.451.4
შიდა-ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია126.8130.559.786.762.645.1
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 151.3197.5105.719.510.227.2
რაჭა- ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია113.1139.750.884.760.135.5
სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია199.6221.884.382.533.427.3
სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია104.6171.643.269.843.753.1
ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია138.5206.595.694.362.524.1