ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო538.3821.51056860.7711.9542.2
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური3729.14952.25932.64932.73153.72813.7
საფინანსო ანალიტიკური სამსახური1130.91466.41498.4873.654183