სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი20.929.2354549.324.1
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი51.786.899.4109.4119.7130.4
ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი-118.5119.2101.6108.862.7