სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია181.7184.3391.5366.8539.8577
ღვინის ეროვნული სააგენტო--352.3388.7273.1259.2
სურსათის ეროვნული სააგენტო467.2612.51036.62080.61566.41501.6
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ---80.678.168.6
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი ---164.7233.4253.2