ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი----46.735.3
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო199.9474.2643.3813.1645.7599.6
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო89.1643.1522.8595.4342.3318.9
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო0140.21031.11571.6129.61338.6
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია87.8107.9105.8187.2228.4-
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური79.794.898.8234.4339.2-
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო397.6118.2397246.9146.2136.5
სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო629.1500.4620.2509.3319.5184.4
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო-86.5126.7113.2149.4146
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო---7.6256.6224.7
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ---30.769.467.1