გარემოს დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
გარემოს ეროვნული სააგენტო75.3031813.2565.2442.2
დაცული ტერიტორიების სააგენტო---451.6160.1164.8
ეროვნული სატყეო სააგენტო---858.51008.1809
ეროვნული საშენი მეურნეობა---36.829.811.8
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ---3.253.415.9