განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი252.2339.5176.7152.7269.7266.2
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი139.3164.9135.9128.2160.6137.8
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო126.9112.881.3185.4198.2170.4
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური345.5688.8877.2363.8230358
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა-161.4207.7169.9201.9149.4