საქართველოს მთავრობასთან ანგარიშალდებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური52.556.248.3779.12017.72250
საჯარო სამსახურის ბიურო166.9204.1111.230.761.849.8
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო1706.22498.52805.71865.434.20
ფინანსური მონიტორინგის სამსახური262.9316.3307.3299.4285.9275.2
საქპატენტი999.61028.91472.71423.1736.4719.9
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური288.9427.5395.8452.4623.3583.9
იურიდიული დახმარების სამსახური354.6365.7473.8450.3531.8588.4
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო221.2348.497.493.40-
კონკურენციის სააგენტო ---29.783.8137.9
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ---26.824.850.3
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ---188.3125.10
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ---35.5128.4148.4
დაზვერვის სამსახური83.7111.7138.8520687-