დამოუკიდებელ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომლებზე გაცემული პრემიები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
პროკურატურა3830.24557.75900.96283.628052156.7
ეროვნული ბანკი1311.32265.82339.12622.52809.94009.2
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური1375.81663.31094.12071.21671.32336.8
ცენტრალური საარჩევნო კომისია347.21009.1986.8100.18561124.4
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი34.3111.567.6104.383.297.2