საქართველოს მთავრობასთან ანგარიშალდებულ დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური4043.16068.35759.21230.12507.42052.2
საჯარო სამსახურის ბიურო00037.887.541
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო0001151.43347.83575.4
ფინანსური მონიტორინგის სამსახური000000
საქპატენტი0000292.4373.9
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური000300.3317.7324.4
იურიდიული დახმარების სამსახური000000
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო34.40211.4577.61030.7-
კონკურენციის სააგენტო ---19235.5358.9
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ---89122.4191.7
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ---0335.3485.5
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ---95.6139.22
დაზვერვის სამსახური203.8274.8255.9560.3893.1-