დამოუკიდებელ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
პროკურატურა0003960.17814.58104.1
ეროვნული ბანკი000000
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური000000
ცენტრალური საარჩევნო კომისია381.8634.9185.91390.9531.92200.6
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი31.877.9286.4228.165205.6