სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი00009.80
ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი000000
ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი-017.8000