სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების თანამშრომლებზე გაცემული დანამატები (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საჯარო დაწესებულება201120122013201420152016
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია00015.900
ღვინის ეროვნული სააგენტო--022.3255291.3
სურსათის ეროვნული სააგენტო0048.741414321479.3
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ---0024
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი ---157.3162.9169.4