გუბერნატორის ადმინისტაციების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია116,0139,595,763,564,458,7
გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია44,985,345,745,026,832,7
მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია72,578,356,853,441,446,5
შიდა-ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია92,799,042,954,06,134,4
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 114,434,778,448,352,850,7
რაჭა- ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია40,941,843,541,736,733,0
სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია114,7161,690,070,777,669,3
სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია58,360,140,552,140,627,2
ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია88,4174,051,353,939,140,1