შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
შსს აკადემია190,7223,7166,8185,4177,1165,7
სასაზღვრო პოლიცია2077,72669,32695,43796,73445,63378,3
დაცვის პოლიცია2290,702881,302771,42724,42589,42132,4
შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური30,942,820,538,327,523,6
შსს მომსახურების სააგენტო835,3592,61068,9797,3584,7 504,6