სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია32,735,211,730,426,167,1
ღვინის ეროვნული სააგენტო--52,168,354,348,9
სურსათის ეროვნული სააგენტო-614,3652,8740,2778,7703,1
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ---24,526,023,9
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი ---60,067,664,7