ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების საწვავის მოხმარების ხარჯები 2011-2016 (ათასი ლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო64,882,077,573,857,482,5
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური2858,52077,71528,51308,11198,51041,1
საფინანსო ანალიტიკური სამსახური40,949,428,142,839,130,6