თბილისის მერიის თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება (ათასი ლარი): 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

201120122013201420152016
პრემია7382.39602.514247.211620.47516.96673.3
დანამატი003070.73207.53412.43592.5