ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები: 2023

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქვეყანამამრობითიმდედრობითი
ავღანეთი31
ერიტრეა 10
ერაყი10
იემენი34
სირია65
უკრაინა4486
ყაზახეთი 12
დაუდგენელი მოქალაქეობა45