დასაქმებულთა სტატისტიკა დაკავებული პოზიციის და სქესის მიხედვით: 2020

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ქალიკაცი
მენეჯერები30.153.2
სპეციალისტი-პროფესიონალები149.867.8
ტექნიკოსები და დამხმარე სპეციალისტები56.360.1
ოფისის დამხმარე პერსონალი41.326.1
მომსახურებებისა და გაყიდვების სფეროებში დასაქმებული პირები113.194.4
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის კვალიფიციური მუშაკები83.2138.2
ხელოსნები და მონათესავე სფეროების მუშები17.9111
დანადგარებისა და მოწყობილობების ოპერატორები და ამწყობები6.187.3
არაკვალიფიციური მუშაკები48.946.5
სხვა0.110.3