ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა ადგილობრივ ტურიზმში:2015-2023

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ვიზიტების რაოდენობა
20151030
20161080
20171053.1
20181094.8
20191187.6
20201039.4
20211411.9
20221361
20231599.4